Fellesemnet i Matematikk

Økt 17. Introduksjon til integrasjon

Forarbeid

17.1. Forarbeid

Problem 17.1 Sjå for deg ein ball som fall frå stor høgd. Farten er gjeve som v(t) = 9,8t, der t er tida i sekund sidan ballen vart slept.

Kor langt fall ballen frå t = 2 til t = 3? Dvs. kor stor avstand tilbakelegg ballen i løpet av dette intervallet?

Korleis definerer me integrasjon?

Problem 17.2 Finn

eπtdt