Fellesemnet i Matematikk

Økt 25. Simpsons metode

Andre time (Integralrekning)

25.3. Andre time (Integralrekning)

Me skal løysa fylgjande to oppgåver steg for steg, og bruka ein quiz for kvart steg.

Oppgåve 25.2 Løys integralet

x + 3 4 x2dx.

Oppgåve 25.3 (Adams og Essex oppg. 12 kap. 6.2) Løys integralet

1 x3 + 9xdx.

Fyrste quiz-sprørsmål på kvart problem er: Kva metode vil du bruka i fyrste steg?