Fellesemnet i Matematikk

Økt 20. Delvis integrasjon

Oppgåver

20.2. Oppgåver

Oppgåve 20.1 Oppgåve 1-7 (odde) og 17 (samt (9), (21), (31)) i Adams og Essex kapittel 6.1.