Fellesemnet i Matematikk

Økt 6. Derivasjon

Trigonometriske funksjonar

6.2. Trigonometriske funksjonar

Me bruker dei trigonometriske funksjonane til å modellera ei lang rekkje fysiske fenomen. Dei er mellom anna sentrale om du skal driva med prosessering, koding eller komprimering av (digitale) bilete og lyd.

Finn
d dxsinx =

Du treng m.a. grenseverdien

limx0 sinx x

frå føredraget om skvissatsen (problem 2.4).

Oppgåve 6.2 Løys oppgåvene 13, 15, 17 frå kapittel 2.5 i Adams og Essex.