Fellesemnet i Matematikk

Økt 8. Funksjonar

Fellesemnet i Matematikk

8. Økt 8. Funksjonar

Stoffet for denne økta er henta frå Adams og Essex kapittel 3.1–3.3.