Fellesemnet i Matematikk

Økt 4. Frå grenseverdi til derivasjon

Fellesemnet i Matematikk

4. Økt 4. Frå grenseverdi til derivasjon

Økt 4 er hovudsakleg ei obligatorisk øving. I tillegg er der ei lett introduksjon til tangentar og derivasjon, og me føreset at de hugsar litt av det grunnleggjande stoffet om derivasjon frå vidaregåande skule eller tilsvarande.

Adams og Essex gjev ein tilsvarande introduksjon i kapittel 2.1-2.2.