Fellesemnet i Matematikk

Økt 4. Frå grenseverdi til derivasjon

Obligatorisk øving

4.2. Obligatorisk øving

Oppgåve 4.1 Finn grenseverdien

limx1 x2 x2 x (21) 

pict


Figur 1: Funksjonen f.

Oppgåve 4.2 Sjå på funksjonen f(x) i figur 1. Svar på fylgjande:

1.
I kva punkt x er f(x) diskontinuerleg?
2.
I kva punkt x er f(x) udefinert?
3.
I kva punkt x har kurven til f(x) ein tangent?

Oppgåve 4.3 Finn ei likning for ein rett linje som tangerer

y = 3x + 2

i punktet (1,5).

Oppgåve 4.4 Lat f(x) = x2 3x + 5. Lat g(x) vera definert som

g(x) = limh0f(x + h) f(x) h .

Finn eit uttrykk for g(x) (utan å bruka lim-operatoren).

Oppgåve 4.5 Finst der ein tangent til

f(x) = (x 1)2 3

i punktet (1,f(1))? Dersom svaret er ja, gje ei likning for tangenten.

Oppgåve 4.6 Me har ein funksjon f(x), og me kjenner grenseverdien

limx1f(x) + 2 x 1 = 1.

Finn fylgjande grenseverdiar:

limx1f(x), (22)  limx1f(x) x . (23)