Fellesemnet i Matematikk

Økt 21. Rasjonale funksjonar

Fellesemnet i Matematikk

21. Økt 21. Rasjonale funksjonar

 21.1 Forarbeid
 21.2 Oppgåver