Fellesemnet i Matematikk

Økt 14. Kopla vekstrater og numerisk likningsløysing

Numerisk likningsløysing

14.2. Numerisk likningsløysing

Når me har ei likning f(x) = 0 eller g(x) = x, og ho er for komplisert til at me kan løysa ho algebraisk, då er det ofte mogleg å bruka ein numerisk metode.

Problem 14.2 Løys likning cosx = 4x vha. fikspunktiterasjon.

Problem 14.3 Bruk Newtons metode til å løysa likninga

x3 x 1 = 0

med ti desimalplassar korrekte.

Oppgåve 14.6 Bruk Newtons metode til å løysa oppgåve 1, 3, 5, 7, 11 og 13 frå Adams og Essex kapittel 4.2.