Fellesemnet i Matematikk

Økt 34. Differentiallikningar

Fyrsteordens differentiallikningar

34.3. Fyrsteordens differentiallikningar

Her skal me lære å løysa fyrsteordens differentiallikningar. I læreboka finn du stoffet i Adams og Essex kapitel 7.9 og 18.2.

Problem 34.5 Løys differentiallikninga

dy dx = x y.

Problem 34.6 Løys differentiallikninga

dy dx + y x = 1,

ved hjelp av integrerande faktor.

Problem 34.7 Løys differentiallikninga

dy dx + y x = 1,

ved hjelp av parametervariasjon.

Problem 34.8 Løys differentiallikninga

dy dx = x2 + xy xy + y2 .

Oppgåve 34.1 Oppgåve 1-7 (odde) og 11-19 (odde) i Adams og Essex kapitel 7.9.

Oppgåve 34.2 Oppgåve 1, 2, 7, (8a), men bruk (a) h = 0,5 og (b) h = 0,2. kapitel 18.3. (Gjer gjerne desse i matlab/rekneark med h-ane som står i boka.)