Fellesemnet i Matematikk

Økt 25. Simpsons metode

Fellesemnet i Matematikk

25. Økt 25. Simpsons metode