Fellesemnet i Matematikk

Utkast til seinare økter

Obligatoriske oppgåver

C.3. Obligatoriske oppgåver

Desse oppgåvene er obligatorisk. Førebu deg på å presentera løysingane i klassa. Hugs å grunngje svara, og forklara korleis du tenkjer i detalj.

Oppgåve C.1 Lat f(x) = x5 x3 + x2 + 3 og finn den deriverte f(x).

Oppgåve C.2 Lat f(x) = x6 5x5 4x4 + x2 + 10x + 3 og finn den deriverte f(x).

Oppgåve C.3 Lat

f(x) = x3 + 2x2 + 5x + 1 x2 + 1

og finn den deriverte f(x).

Oppgåve C.4 Lat f(x) og g(x) vera to funksjonar, der me kjenner dei deriverte f(x) og g(x). Lat h(x) = f(x) g(x) og finn den deriverte h(x). Bruk definisjonen av f(x) og evt. reknereglane for grenseverdiar.

Oppgåve C.5 Lat f(x) og g(x) vera to funksjonar, der me kjenner dei deriverte f(x) og g(x). Lat h(x) = f(x) g(x) og finn den deriverte h(x). Bruk definisjonen av f(x) og evt. reknereglane for grenseverdiar.