Statistikk og Simulering

Økt 26. Hypotesetest

Lesestoff

16.5. Lesestoff

Related reading: Før økt 27 skal de lesa Kapittel 10 og 11.1 i Frisvold og Moe. Kapittel 10 er eit nytt overblikk over det som me har introdusert i økt 25-26. Kapittel 11.1 presenterer hypotesetesting brukt på gjennomsnitt, som me skal arbeida med neste økt.

Presentasjonen av slumptalsgeneratorar er inspirert av [?, kap. 1]. Dette er vel verd å lesa. Donald Knuth er ein legende i faget, og han gjev eit fyrstehands perspektiv på utviklinga frå 50-talet og framover. Parametra for slumptalsgeneratorane i øvingane er henta frå [?].

Frisvold og Moe presenterer χ2-fordelinga på side 133. Dei diskuterer derimot ikkje χ2-testen. De finn stoff dersom de søkjer etter Pearsons χ2-test.