Statistikk og Simulering

Statistikk

Veke 12. Meir Hypotesetesting

3.10. Veke 12. Meir Hypotesetesting

Førelesing (onsdag) Kapittel [10.1.3, 11.1.3) og [11.1.4,11.2.3) Parentesene betyr "fra og med" og "til". Delkapittel 11.1.3 blir utsatt.

Heimearbeid mot fredag Les teori og løs oppgavene nedenfor etterhvert som du støter på dem. Hver oppgave skal løses mer enn én gang, med mindre du finner den lett og vet du vil huske prosedyren. Gjenta løsning inntil du løser oppgaven "i flytsonen". De fleste lærer raskere ved å gjenta løsning av samme oppgave to eller flere ganger, sammenliknet med å straks gå løs på ny når én oppgave er løst. Gjentatt løsning fester prosedyren i minnet. Når oppgaven er løst: Tenk gjennom hvorfor løsningsmåten virket.

De som "tar faget lett", kan nøye seg med å løse hver oppgave én gang, bør da lete etter utfordringer i oppgavesamling ved kapittel-slutt. Det er for slike studenter en sunn utfordring å selv finne fram til oppgaver som lar seg løse ved allerede lært teori.

Oppgaver plukket fra kapittelslutt vil senere i kurset bli gitt som repetisjonsarbeid.

Oppgaver å løse fram mot og kommende fredag blir

Oppgave 10.1, 10.2 og 10.3, her er det lurt å samarbeide og diskutere. Oppgave 11.2 (Les først eksempel 11.2) Oppgave 11.3 (Les først eksempel 11.4) Oppgave 11.4 (Les først eksempel 11.5)

Teorien skal læres så prinsippene, begreper og prosedyrer huskes! Det er mye teori denne gangen, så dette vil kreve tid. Spesielt må alle nye begreper læres, ellers vil det bli vanskelig å forstå det du leser og hører senere i kurset. Kommende onsdag vil begrepene, forutsettes kjent. (Jeg vil nok likevel gjenta noen definisjoner. Begreper må masseres inn over tid, så vi blir fortrolige med dem.)

Jeg tror dette er mer enn nok. Men hvis tid og lyst: Oppgaver ved kapittelslutt.

Førelesing (onsdag) Samarbeid og regn oppgaver gitt onsdag 20. mars.