Statistikk og Simulering

Veke 4. Snitt og spredning

Lesestoff

4.1. Lesestoff

Les 6 (Forventingsverdi) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 5–6.