Statistikk og Simulering

Økt 3. Uavhengige hendelser

Etterarbeid

4.4. Etterarbeid

Les 5 Fra Frisvold og Moe: §3.4-3.7 Betinget sannsynlighet

Oppgåve 4.17 Oppgaver fra Frisvold og Moe:

1.
3.6 t.o.m. 3.15