Statistikk og Simulering

Lab Veke 7–11. Predator/Prey

Statistikk og Simulering

8. Lab Veke 7–11. Predator/Prey

Dette prosjektet går over 4-5 veker, der me skal gjennomføra ein fullstendig simulering, med stega

1.
Modellering (labøkt veke 7)
2.
Implementasjon (prosjekt veke 8-10, inkl. labøkt)
3.
Analyse (labøkt veke 11)

Me skal bruka ein teknikk som er kjend som agentbasert simulering. Ein introduksjon til teknikken er tilgjengeleg på video, som det løner seg å sjå før øvinga. Det er berre tid til eit kort overblikk på fredag.

De arbeider i grupper på 3–4 personar, og de har stor fridom i kva de legg vekt på i modellen. Det overordna målet kan oppsummerast slik:

Oppgåve 8.1 Implement a predator-prey simulator with visualisation for an eco-system with species of your choice. You should use the rabbit and fox example from Barnes and Kolling as a starting point, but also add a few new features of your own, in order to make the model more realistic. Such additions could include food for the prey species (e.g. grass), more detailled movement patterns, or other things. You can take inspiration from Project 4 (wolf/sheep/grass) of Shiflet & Shiflet, page 512 (see attachment).

Use the similator to predict (estimate) average life span of each of the species involved. Optionally, you can extract other statistical data for analysis as well. Work in a group of three (or two if numbers don’t fit).