Statistikk og Simulering

Økt 7. Binomialfordelinga

Statistikk og Simulering

8. Økt 7. Binomialfordelinga