Statistikk og Simulering

Prosjekt 3

Innlevering 3

7.6. Innlevering 3

Innleveringa frå prosjekt 3 skal innehalda

1.
Resultata frå oppgåve 7.16 og 7.17. Legg særleg vekt på å drøfta kva du ser når du samanliknar simuleringane med m = 100 og m = 1000.
2.
Resultata frå oppgåve 7.22. Legg vekt på drøftinga.
3.
Ein refleksjon over kva du har lært av prosjektet, dei største utfordringane, samt relevanse for ein karriere som dataingeniør.