Statistikk og Simulering

Statistikk

Veke 14.

3.12. Veke 14.

  3.12.1 Reknøving (fredag)

Delkapittel [11.3, 11.4.2) og [11.5, 2. 12) Teori gjennomgås ved eksemplene i læreboka. Som vanlig skal alle oppgaver flettet inn i teorien løses så snart forutgående eksempel er studert og gjennomtenkt. Regn i tillegg oppgavene 11.27 og 1.28. Hvis du ikke har regnet oppgavene jeg tidligere har anbefalt, prøv å ta igjen de du ikke har fått gjort, så du kommer a jour.

3.12.1. Reknøving (fredag)

Rekn oppgåvene som vart gjevne på onsdag.