Statistikk og Simulering

Praktisk

Teknisk

1.3. Teknisk

Denne modulen bruker mykje forskjellig digitalt materiale, i ei lang rekkje format. Tekniske problem er ikkje til å unngå, men dei fleste kan løysast raskt. Difor: ver snill å gje melding med ein gong når noko ikkje verkar.