Statistikk og Simulering

Praktisk

Teknisk

1.3. Teknisk

Denne modulen bruker mykje forskjellig digitalt materiale, i ei lang rekkje format. Tekniske problem er ikkje til å unngå, men dei fleste kan løysast raskt. Difor: ver snill å gje melding med ein gong når noko ikkje verkar.

Generelt vil eg råda til å bruka firefox som vevlesar, sjølv om der ikkje er kjende problem med andre lesarar. Det er lurt å opna PDF-dokument i ekstern lesar (ikkje i vevlesaren). Firefox har i alle fall tidlegare hatt problem med nokre PDF-filar.