Statistikk og Simulering

Prosjekt 3

Video. Statistikk

7.5. Video. Statistikk

Videoane nedanfor er laga til tidlegare år, og går gjennom stoffet i ein litt annan rekkjefylgje enn i år. Dei er presentert her som repetisjon og mogleg utdjuping.

Talet på bitfeil i eit ord sendt over BSC er eit døme på binomialfordelinga.

Les: Frisvold and Moe pp. 100-104.

Foilar: PDF

Kva er forventingsverdia åt Z når Z B(n,p), dvs. når Z er binomialfordelt med n forsøk og suksessannsyn p?

Foilar: PDF

Kva er variansen åt Z når Z B(n,p), dvs. når Z er binomialfordelt med n forsøk og suksessannsyn p?

Foilar: PDF

Døme 11

Korleis kan me slå opp P(Z = z) for ein gjeven verdi av z når Z er binomialfordelt, i Matlab?

Les Matlab help: pdf, plot, bar, figure, hold

Foilar: PDF

Korleis kan me samanlikna sannsynsfordelingar i Matlab?

Foilar: PDF

Døme 12

Korleis kan me slå opp P(Z z) for ein gjeven verdi av z når Z er binomialfordelt, i Matlab?

Les: Frisvold and Moe pp. (55), 56-59, «vanlige forkortelser» p. 61; help cdf i Matlab

Foilar: PDF