Statistikk og Simulering

Økt 14-16. Predator/Prey Modelling

Heimearbeid: agentbasert modellering

15.1. Heimearbeid: agentbasert modellering

Les: Shiflet og Shiflet s. 224ff

Foilar: PDF

Foilar: PDF

Foilar: PDF

Les: Barnes og Kölling s. 326-342

Foilar: PDF