Statistikk og Simulering

Prosjekt 4

Teori

8.4. Teori

Nedanståande oppgåvesett frå i fjor inneheld litt meir omfattande teori for diffusjonsproblemet. Dette er pensum, men det er best forstått på bakgrunn av øvingane som de har gjort.

1.
Introduksjon
2.
Diffusjonskoeffisienten
3.
Analyse