Statistikk og Simulering

Prosjekt 2

Heimearbeid: agentbasert modellering

6.1. Heimearbeid: agentbasert modellering

Dette prosjektet går over tre labøvingar, og det er tiltenkt grupper på 3–4 personar. De skal gå gjennom eit fullstendig simuleringsscenario, med stega

1.
Modellering (labøkt 1. februar 2019)
2.
Implementasjon (labøkt 8. februar 2019)
3.
Analyse (labøkt 8. mars). Det er kritisk at de har ein simulator som fungerer før analyseøkta.

Legg merke til at dette prosjektet startar før, men vert avslutta etter Prosjekt 3. Grunnen til det er at dette prosjektet gjev stor fridom, og mange studentar utnyttar det til å gjera mykje ut av implementasjonen.

Det overordna målet kan oppsummerast slik:

Oppgåve 6.1 Implement a predator-prey simulator with visualisation for an eco-system with species of your choice. You should use the rabbit and fox example from Barnes and Kolling as a starting point, but also add a few new features of your own, in order to make the model more realistic. Such additions could include food for the prey species (e.g. grass), more detailled movement patterns, or other things. You can take inspiration from Project 4 (wolf/sheep/grass) of Shiflet & Shiflet, page 512 (see attachment).

Use the similator to predict (estimate) average life span of each of the species involved. Optionally, you can extract other statistical data for analysis as well. Work in a group of three (or two if numbers don’t fit).