Statistikk og Simulering

Økt 7. Binomialfordelinga

Etterarbeid

8.2. Etterarbeid

Talet på bitfeil i eit ord sendt over BSC er eit døme på binomialfordelinga.

Les: Frisvold and Moe pp. 100-104.

Foilar: PDF

Kva er forventingsverdia åt Z når Z B(n,p), dvs. når Z er binomialfordelt med n forsøk og suksessannsyn p?

Foilar: PDF

Kva er variansen åt Z når Z B(n,p), dvs. når Z er binomialfordelt med n forsøk og suksessannsyn p?

Foilar: PDF