Statistikk og Simulering

Veke ??. Regresjonsanalyse

Tysdag (rekneøving)

11.3. Tysdag (rekneøving)