Statistikk og Simulering

Statistikk

Veke 18.

3.15. Veke 18.

Inga førelesing pga. fyrste mai.

Repetisjonsøving fredag tredje mai.