Statistikk og Simulering

Økt 2. Sannsynlighetsregning

Statistikk og Simulering

3. Økt 2. Sannsynlighetsregning