Statistikk og Simulering

Veke 3. Betinga sannsyn

Statistikk og Simulering

3. Veke 3. Betinga sannsyn

Målet denne veka er

1.
forstå og kunna rekna med fylgjande omgrep
  • sannsyn
  • betinga sannsyn
  • sannsynsfordeling og punktsannsyn
  • gjennomsnitt
2.
forstå skilnaden mellom og samanhengen mellom populasjon og utval
3.
vita korleis tilfeldige tal og stokastiske prosessar vert simulert på ei datamasin