Statistikk og Simulering

Økt 3. Uavhengige hendelser

Mutually exclusive events

4.3. Mutually exclusive events

Oppgåve 4.16 Vi kaster tre terninger. Hva er sannsynligheten at:

1.
summen av de første to kastene er mindre enn 5 (hendelse A)?
2.
summen av de siste to kastene er større enn 9 (hendelse B)?
3.
summen av de første to kastene er mindre enn 5, mens summen av de siste to kastene er større enn 9 (hendelse A B)?

Explanation 11 To hendelser A og B er gjensidig utelukkende (disjunkte) om det er umulig at begge inntreffer. M.a.o: Om A skjer, kan ikke B skje (og om B skjer, kan ikke A skje, selvfølgelig). Om to hendelser er gjensidig utelukkende, er sannsynligheten for at begge inntreffer lik 0:

P(A B) = 0 (4)