Statistikk og Simulering

Veke 9. Intervalestimering

Repetisjon (video)

9.2. Repetisjon (video)

Les: Frisvold og Moe s. 147-148, 163-165

Foilar: PDF

Les: Frisvold og Moe s. 167-169

Foilar: PDF

Den binærsymmetriske kanalen har ikkje hugs, dvs. han hugsar ikkje om han har laga feil i tidlegare bits og bitfeilsannsynet er dermed konstant og uavhengig. Lagring på optiske og magnetiske platar vil ofte gje kanalar med hugs, fordi ei av dei største feilkjeldene er riper og hakk som øydelegg fleire bit på rad.

Les: Frisvold og Moe s. 36-38(ff)

Foilar: PDF