Statistikk og Simulering

Veke 3. Betinga sannsyn

Lesestoff

3.1. Lesestoff

Les 4 (Sannsynsrekning) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 3 (f.o.m §3.8)

Les 5 (Diskrete stokastiske variablar) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 4 (ikkje §4.2)