Statistikk og Simulering

Praktisk

Pensum

1.1. Pensum

Frede Frisvold and Jan Gunnar Moe: Statistikk for Ingeniører

Alt innhald frå kompendiet, undervisingstimane og øvingane er pensum. Heile statistikkboka er pensum med nokre unntak.