Statistikk og Simulering

Statistikk

Veke 13.

3.11. Veke 13.

Vanleg førelesing onsdag.

Undervisingsfri fredag. Romma er reserverte som vanleg for dei som vil arbeida i lag.

Førelesing (onsdag) Gjennomgang av teori og eksempler, læreboka delkapitlene [11.2.2, 11.4). Det blir ganske intensivt, for nå skal du allerede være fortrolig med de underliggende prinsippene for hypoteseprøving. Jeg forutsetter dette og kan dermed øke farta.

Rekneøving (på eiga hand) Etter forelesningen, før forelesning onsdag 3. april:

1.
Arbeid deg gjennom stoffet. Etter å ha lest teori og eksempel regner du først gjennom eksempel selv, så reflekterer du over hvorfor du gjorde det du gjorde, hvorfor dette er rett og hva som var hensikten. Jeg gjentar med andre ord: Ta noen minutter til å forklare tankegangen for deg selv.

Deretter regner du påfølgende oppgave i læreboka. Oppgaven er prinsipielt lik forutgående eksempel. Etter å ha regnet oppgaven, sammenlikner du med eksempelet i læreboka, og retter opp om du uttrykte deg dårlig. Husk å avslutte med tekstsvar. Du avslutter du ved å forklare for deg selv tankegangen du brukte da du løste oppgava.

2.
Så går du tilbake til teori, eksempler og oppgaver fra forrige uke. Regn oppgavene på nytt. Dette vil bidra til at du fester det du skal lære i hjernen, ikke glemmer. Denne repetisjonen er tidseffektiv: Det er lettere å vedlikeholde enn å ta noe igjen når det er kommet på avstand, er helt glemt. Totalt sett sparer du tid på å repetere allerede nå, etter bare én uke. Husk å forklare for deg selv hver gang du har løst en oppgave. Det tar få minutter sammenliknet med å regne oppgaven, det og gir stor læringseffekt.
3.
Regn følgende oppgaver: 11.23, 11.16, 11.17, 11.19, 11.24. Dette er det laveste antall oppgaver du må regne. Det tar tid å få en følelse for hypotseprøving, de fleste må legge ned mye arbeid. Om du ikke rekker å regne alle, regn noen. Noen er bedre enn ingen.

Det vil selvsagt være bra å regne flere oppgaver enn nevnt, men jeg plukker ikke ut flere, vet at enkelte studenter mister motet om de ser for mange anbefalte oppgaver opplistet.