Statistikk og Simulering

Økt 4. Snitt og spredning

Statistikk og Simulering

5. Økt 4. Snitt og spredning