Statistikk og Simulering

Veke 3. Betinga sannsyn

Tysdag (rekneøving)

3.3. Tysdag (rekneøving)

Oppgåve 3.7 Frisvold og Moe: Oppgåve 3.11, (3.12),

Oppgåve 3.8 (Diskusjon) Frisvold og Moe: Oppgåve 3.13

Det er sterkt tilrådd å løysa denne oppgåva i gruppe. Prøv å visualisera hendingane og moglege kombinasjonar av hendingar, og drøft alternative situasjonar. Ikkje leit etter ein algebraisk mønsterløysing.

Oppgåve 3.9 Frisvold og Moe: 3.14, 3.16, 3.18, 3.22

Oppgåve 3.10 Oppgåver 4.3 frå Frisvold og Moe

Oppgåve 3.11 Frisvold og Moe: Oppgave 5.1

Oppgåve 3.12 (Ekstra) Oppgåver 4.1 frå Frisvold og Moe