Statistikk og Simulering

Lab Veke 7–11. Predator/Prey

Heimearbeid: agentbasert modellering

8.1. Heimearbeid: agentbasert modellering

Les: Shiflet og Shiflet s. 224ff

Foilar: PDF

Foilar: PDF

Foilar: PDF

Les: Barnes og Kölling s. 326-342

Foilar: PDF