Statistikk og Simulering

Prosjekt 3

Heime. Domenekunnskap

7.1. Heime. Domenekunnskap

Temaet for dette prosjektet er estimering av feilsannsyn i kommunikasjonssystem. Me bruker to øvingar

Veke 6
Implementer ein simulator.
Veke 7
Estimer feilsannsynet vha. data frå simuleringane.

Videoane under gjev ein liten introduksjon til det som er spesielt for domenet (telekommunikasjon og kodeteori).

All telekommunikasjon er utsatt for støy. Det signalet du mottar er aldri identisk med det som vart sendt. Vha. feilrettande kodar er det likevel mogleg å koda signalet slik mottakaren kan dekoda det rett med høgt sannsyn.

Foilar: PDF

Den binærsymmetriske kanalen (BSC) modellerer sending av éin bit. Stort sett er me interessert i å senda svært mange bits, og det er nyttig å studera kva som skjer når ein sendar eit ordn bits.

Foilar: PDF