Statistikk og Simulering

Økt 5. Feilrettande kodar

Statistikk og Simulering

6. Økt 5. Feilrettande kodar

Denne økta gjev ei innføring til kodeteori, som er ein føresetnad for digital kommunikasjon og datalagring. Dei enkle døma frå kodeteori illustrerer to kjernekonsept i statistikken

1.
Bernoulli-forsøk
2.
Binomialfordelinga

Materialet er under utarbeiding, men dei tre videoføredraga under «forarbeid» er klare. Ver snill å sjå dei før timen på onsdag.