Statistikk og Simulering

Veke ??. Regresjonsanalyse

Lesestoff og heimearbeid

11.1. Lesestoff og heimearbeid

Les 12 (Regresjon og Korrelasjon) Frå Frisvold og Moe: Heile Kapittel 12.