Statistikk og Simulering

Veke 6. Estimering av feilsannsyn

Lesestoff og heimearbeid

6.1. Lesestoff og heimearbeid

Les 9 (Forventingsverdi) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 4.2, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2.

Framstillinga i læreboka er teoretisk og detaljert. Mange av døma som me har sett og kjem til å sjå illustrerer viktige poeng som er spredd utover boka. De vil truleg måtte lesa avsnitta om igjen fleire gongar for å få meining, men det løner seg med eing gong å skumma gjennom avsnitta over for å få oversikt over kva som står kvar.