Statistikk og Simulering

Økt 8. Sannsynsfordelingar i Matlab

Forarbeid — videoar

9.1. Forarbeid — videoar

Døme 5

Korleis kan me slå opp P(Z = z) for ein gjeven verdi av z når Z er binomialfordelt, i Matlab?

Les Matlab help: pdf, plot, bar, figure, hold

Foilar: PDF

Korleis kan me samanlikna sannsynsfordelingar i Matlab?

Foilar: PDF

Døme 6

Korleis kan me slå opp P(Z z) for ein gjeven verdi av z når Z er binomialfordelt, i Matlab?

Les: Frisvold and Moe pp. (55), 56-59, «vanlige forkortelser» p. 61; help cdf i Matlab

Foilar: PDF