Statistikk og Simulering

Statistikk

Veke 15.

3.13. Veke 15.

  3.13.1 Reknøving (fredag)

Jeg går gjennom kapittel [12, 12.4). Jeg går gjennom prinsippene, men skriver ikke opp alle formlene på tavla, det blir for mange. Jeg går gjennom kriteriene for hvilke formler som skal brukes og jeg slår opp formlene på aktuelle sider i læreboka, studentene som er på forelesning gjør det sammen med meg. Jeg forteller at mange av oppgavene forutsetter at kalkulatoren er tilstrekkelig avansert til å beregne ulike størrelser ved innskriving av tall i tabell, jeg vet ikke om nåværende eksamenskalkulator makter dette.

Jeg vil fortelle at regresjonsanalyse i vår tid utføres ved bruk av datamaskin med hensiktsmessig programvare, at uten slik programvare blir regresjonsanalyse som å bygge flyplass med spade, i 2019. Lærebokas presentasjon bygger på hjelpemidler tillat til eksamen da boka ble skrevet, er dermed ikke "tidsriktig" når det gjelder det beregningstekniske. Prinsippene er imidlertid viktige.

Regneeksemplene i kap 12-12.4 bør studeres, og du bør regne oppgavene som følger eksemplene.

3.13.1. Reknøving (fredag)

Rekn oppgåvene som vart gjevne på onsdag.