Statistikk og Simulering

Økt 5. Feilrettande kodar

Forarbeid – tre videoar

6.1. Forarbeid – tre videoar

All telekommunikasjon er utsatt for støy. Det signalet du mottar er aldri identisk med det som vart sendt. Vha. feilrettande kodar er det likevel mogleg å koda signalet slik mottakaren kan dekoda det rett med høgt sannsyn.

Foilar: PDF

Den binærsymmetriske kanalen (BSC) modellerer sending av éin bit. Stort sett er me interessert i å senda svært mange bits, og det er nyttig å studera kva som skjer når ein sendar eit ordn bits.

Foilar: PDF

Me skal simulera eit par kommunikasjonssystem i Matlab. Då må me kunne generera tilfeldige meldingsord og tilfeldige feil.

Foilar: PDF

Les: help rand i Matlab