Statistikk og Simulering

Lab Veke 7–11. Predator/Prey

Heimearbeid: landskap- og cellemodellar

8.3. Heimearbeid: landskap- og cellemodellar

Les: Shiflet og Shiflet s. 510ff

Foilar: PDF

Foilar: PDF

Foilar: PDF