Statistikk og Simulering

Siste veke

Statistikk og Simulering

10. Siste veke

Siste undervisingsdag er 3. mai. Som vanleg har me klasserommet 8-10 og labben 10-14.

Rekneøvinga bruker me til å løysa eksamensoppgåver. Dersom nokon treng repetisjon av spesielle tema, ver snill å senda meg eit ord, om tema og/eller spesifikke oppgåver. Dersom der ikkje kjem inn spesifikke ynskjer, tek me for oss eksamenssettet frå sist haust. Det er nettopp lagt ut.

Me held fram med eksamensoppgåver på labben, men me må der prioritera godkjenning av og spørsmål til laboppgåvene. Det er viktig at dei som manglar godkjenningar får gjort det 3. mai.