Statistikk og Simulering

Økt 9. Simulering med kommunikasjonssystem

Statistikk og Simulering

10. Økt 9. Simulering med kommunikasjonssystem