Statistikk og Simulering

Økt 11. Confidence Intervals

Statistikk og Simulering

12. Økt 11. Confidence Intervals