Statistikk og Simulering

Økt 9. Simulering med kommunikasjonssystem

Obligatorisk innlevering

10.1. Obligatorisk innlevering

Due date
Monday 6 February 2017, 8:15am
Submission method
on paper, either in class or in the pigeon hole of Hans Georg Schaathun on B3. E-mail submission is acceptable only as a single PDF file.
Contents of Submission

1.
Front page with name, date, and module title.
2.
A short essay answering the main question above with justification and discussion, based on your own simulations. Expectations are detailed below. This essay must not exceed 2000 words.
3.
Optionally you may include appendices with source code, execution transcripts, data sets, etc.
Additional material
m-files for the encoder/decoder of the given code can be found on the module web page.

Oppgåve 10.1 (Main question) What is the decoding error probability of the [31, 11] BCH code used on a BSC with bit error probability pe?

For å svara på dette spørsmålet skal me byggja ein simulator og testa BCH-koden i simulering. Simuleringa gjev oss testdata som me gjev grunnlag for statistisk analyse, slik at me kan estimera feilsannsynet i systemet. Me skal bruka dei tre neste øktane til å gå gjennom dei ulike stega i prosessen.

Sjølve innleveringsoppgåva er eit drøftingsspørsmål, slik som ein vil støta på i verkelege, praktiske problem. Dei «ikkje-obligatoriske» oppgåvene dei neste par øktane vil gje dykk data- og analysegrunnlag for å drøfta spørsmålet, men det rekk ikkje å levera inn figurer og tal frå simuleringar og utrekningar. De må skriva eit langsvar der tala får meining. Tvetydingar i spørsmålet er tilsikta og er ein del av drøftinga. Det er lov å drøfta både med medstudentar og med førelesarar.