Statistikk og Simulering

Gamle eksamensoppgåver

Statistikk og Simulering

A. Gamle eksamensoppgåver

1.
Hausten 2018 (løysingsforslag manglar)
2.
Våren 2018 (Bokmål / Løysingar)
3.
Våren 2017 (Bokmål / Løysingar)
4.
Hausten 2016
5.
Våren 2016
6.
Hausten 2015
7.
Våren 2015 (Bokmål / Løysingar)
8.
Våren 2014 (Bokmål / Løysingar)
9.
Eksamensdøme nr. 1 (2014). Ufullstendige løysingar
10.
Eksamensdøme nr. 2 (2014). Ufullstendige løysingar