Statistikk og Simulering

Veke 5. Feilsannsyn og binomialfordeling

Lesestoff

5.1. Lesestoff

Les 7 (Repetisjon) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 7.1 (med intro)

Les 8 (Binomialfordelinga) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 7.4–7.5