Statistikk og Simulering

Økt 9. Simulering med kommunikasjonssystem

Etterarbeid

10.5. Etterarbeid

Definisjon 9 Hammingkoden med parametrar [7, 4, 3] er definert ved matrisa

G = 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 (17) 

Foilar: PDF

Definisjon 10 Ein Monte Carlo-simulering er ein stokastisk simulering, dvs. ein simulering av tilfeldige hendingar.

Les gjerne Shiflet og Shiflet ss. 358-360(f).

Foilar: PDF

Feilsannsynet er ein av dei viktigaste ytingsparametrane i eit kommunikasjonssystem. Korleis kan me få kunnskap om feilsannsynet?

Foilar: PDF