Statistikk og Simulering

Veke 7. Estimering av feilsannsyn

Måndag (førelesing)

7.2. Måndag (førelesing)

7.2.1. Oppsummering

1.
Fordelingar
a)
Normalfordelinga
b)
Binomialfordelinga
2.
PDF, CDF
3.
Gjennomsnitt μ, standardavvik σ
4.
Estimatorar
a)
Utvalsgjennomsnitt: x̄ for μ
b)
Standardavvik: s for σ
5.
Estimator som stokastisk variabel
a)
Forventingsverdi E(X̄)
b)
Standardavvik S.Dev.(X̄)

7.2.2. Estimering av punktsannsyn i binomialfordelinga

Definisjon 18 (Feilsannsyn) Feilsannsynet er sannsynet for at ein feil vil oppstå i eit eksperiment som me enno ikkje har observert.

Definisjon 19 (Feilraten) Feilraten er andelen feil som er observert i ein serie med utførte eksperiment.

Dvs. feilsannsynet gjeld framtida, medan feilraten gjeld fortida. Kva fortel fortida oss om framtida?

Den observerte parameteren p̂ i øving 9.1 er feilraten.

7.2.3. Normalisering og tabellbruk

7.2.4. Intervallestimering

Oppgåve 7.1 Lat X N(μ,σ). Kva fordeling har

Z = X μ σ