Statistikk og Simulering

Prosjekt 2

Innlevering 2

6.7. Innlevering 2

Innleveringa frå prosjekt 2 skal innehalda svar på alle oppgåvene i analysedelen. Legg som vanleg mest vekt på drøftingane. I tillegg skal du (som alltid) ha med ein refleksjon over kva du har lært av prosjektet, dei største utfordringane, samt relevanse for ein karriere som dataingeniør.