Statistikk og Simulering

Økt 6. Øvingstime – sannsynsrekning

Statistikk og Simulering

7. Økt 6. Øvingstime – sannsynsrekning

Heile dobbeltimen vert brukt til øving under vegleiing. De vel sjølve om de vil arbeida individuelt eller saman.

Oppgåvene er etterarbeidet frå økt 1–4, inklusive den obligatoriske oppgåva til måndag.

Dei obligatoriske øvingane er posta på BlackBoard.