Statistikk og Simulering

Veke 6. Estimering av feilsannsyn

Etterarbeid

6.5. Etterarbeid

Definisjon 16 Hammingkoden med parametrar [7, 4, 3] er definert ved matrisa

G = 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 (10) 

Foilar: PDF

Definisjon 17 Ein Monte Carlo-simulering er ein stokastisk simulering, dvs. ein simulering av tilfeldige hendingar.

Les gjerne Shiflet og Shiflet ss. 358-360(f).

Foilar: PDF

Feilsannsynet er ein av dei viktigaste ytingsparametrane i eit kommunikasjonssystem. Korleis kan me få kunnskap om feilsannsynet?

Foilar: PDF

6.5.1. The Central Limit Theorem

Let X be a stochastic variable, uniformly distributed on the

Øving 6.1 Make a Matlab routine sample(m) which takes an integer argument m, draws m random numbers uniformly distributed on the integer range [0, 10], and calculates the sample mean of these m numbers.

Øving 6.2 Run sample(1) 100 times and draw a histogram of the values. Repeat this for sample(m) for m = 5, 25, 125, 500.

Compare the histograms for different values of m. What do you see?