Statistikk og Simulering

Veke 2. Stokastiske hendingar og variablar

Tysdag (rekneøving)

2.3. Tysdag (rekneøving)

Oppgåve 2.10 Me slår mynt og kron to gongar, og registrerer fylgjande hendingar:

  • 0 gongar mynt
  • 1 gongar mynt
  • 2 gongar mynt

Svar på fylgjande:

1.
Kva er sannsynet for kvar av hendingane?
2.
Er hendingane gjensidig utelukkande? Kvifor/kvifor ikkje?
3.
Illustrer sannsynsfordelinga med eit søylediagram.

Oppgåve 2.11 Oppgaver fra Frisvold og Moe: 3.1, 3.4, 3.5, 3.6

Oppgåve 2.12 Oppgaver fra Frisvold og Moe: 3.8–3.10

Oppgåve 2.13 (Ekstra) Vi kaster tre terninger, én ad gangen. Hva er sannsynligheten at:

1.
summen av de første to terningene er mindre enn 5 (hendelse A)?
2.
summen av de siste to terningene er større enn 9 (hendelse B)?
3.
summen av de første to terningene er mindre enn 5, mens summen av de siste to terningene er større enn 9 (hendelse A B)?